Ajankohtaista

Tähtäimessä ensiluokkainen asiakaskokemus

Asiakaskokemus on noussut viime vuosina tärkeäksi osaksi monen yrityksen liiketoimintaa. Sen kehittämisestä hyötyy niin asiakas kuin yrityskin. Parempi asiakaskokemus on myös Innolinkin strategi..

Kasvun vuosi 2017 paketissa

Näin joulun alla on hyvä katsoa taaksepäin ja pohtia kriittisestikin tehtyjä päätöksiä. Kavensimme voimakkaasti palvelutarjotinta ja luovuimme kannattamattomista liiketoiminnoista. Organisaati..

Antti Tainio Innolinkin hallitukseen

Innolinkin tiedolla johtamisen suunnannäyttäjä -visio koki loppusyksystä konkreettisen lisäbuustin, kun Ifin digitaalisen liiketoiminnan johtaja Antti Tainio nimitettiin Innolinkin hallitukseen...

Markkinoinnin supertähdet

On sanottu, että polarisoituvassa maailmassa vaikeinta tulee olemaan brändeillä, jotka asemoituvat neutraaliin keskisarjaan – niillä, jotka eivät pysty vakuuttamaan kuluttajia hinnalla tai muil..

Innolink vahvistaa digiosaamistaan

Vastatakseen digitalisaation haasteisiin ja asiakkaiden muuttuviin tarpeisiin Innolink on viime aikoina vahvistanut digiosaamistaan useilla rekrytoinneilla...

Insightien jäljillä

Insight on selkeä, relevantti, kiinnostava ja kaupallisesti hyödynnettävä havainto, joka tuottaa uutta ymmärrystä. Insightit synnyttävät uusia merkityksiä, oivalluksia ja saavat näkemään a..