Kun perinteinen henkilöstötutkimus ei riitä

Henkilöstön kehittämisratkaisuna perinteinen, vuosittain toteutettava henkilöstötutkimus on säilyttänyt asemansa pitkään henkilöstön tuntojen tulkkina ja sillä on eittämättä edelleen paikkansa organisaation strategisena kehittämisvälineenä.

Vuosittainen tutkimus ei kuitenkaan yksin riitä nopeasti ja jatkuvasti muutoksessa olevien organisaatioiden tiedolla johtamisen välineenä, vaan on usein luonteensa vuoksi auttamattomasti myöhässä tai ei sisältönsä vuoksi voi ottaa kantaa syvällisesti kaikkiin henkilöstön tiedolla johtamisen osa-alueisiin.

 

Innolink HR: Tiedolla johtamisesta menestys

Henkilöstön kehittämisen ratkaisut ovat olleet aina olennainen osa Innolinkin palvelutarjontaa. Me uskomme, että tulevaisuudessa ne tulevat näyttelemään entistä suurempaa roolia osana sekä asiakkaidemme että omaa menestystarinaamme, erityisesti kahdesta syystä:

 

 

Tämän päivän keskustelun henkilöstön kehittämisen tiimoilta voi pitkälti kiteyttää seuraaviin teemoihin: johtaminen, tehokkuus, muutos, innovatiivisuus, houkuttelevuus, osaaminen ja jaksaminen. Toisin sanoen: hyvin johdettu organisaatio toimii tehokkaasti ja luo uutta, panostaa jaksamiseen sekä sitouttaa nykyiset työntekijät ja houkuttelee uusia osaajia – ja näin ollen menestyy.

 

Ketterälle henkilöstön tutkimukselle tilausta

Nykyteknologia mahdollistaa nopean ja vaivattoman tiedon tuottamisen, reaaliaikaisen raportoinnin sekä sen hyödyntämisen silloin kun sinä haluat tai tarvitset, esimerkiksi mobiilisti. Teknologinen kehitys luo näin mahdollisuuden jäsentää organisaatioiden toiminnan mittaaminen oikea-aikaisesti ajoitettuihin, pienempiin osakokonaisuuksiin ja mahdollistaa tiedolla johtamisen henkilöstön elinkaaren kaikissa vaiheissa aina rekrytoinnista työeläkkeelle asti kaikenlaisissa työsuhteissa.

Uskon, että tämän suuntainen, kevyt mutta älykäs tiedon hyödyntämisen trendi tulee voimistumaan henkilöstön kehittämisen ratkaisuissa lähitulevaisuudessa.

Lisäksi uskon, että innovaatiotoiminnan kehittämisellä tulee olemaan jatkossa iso rooli organisaatioiden menestyksessä, joka samalla korostaa ja suoraviivaistaa henkilöstöjohdon roolia osana organisaation liiketoiminnan kehittämistä ja liiketaloudellista menestystä.

 

Me tulemme tänä vuonna lunastamaan yllä luvatun lupauksemme. Lanseeraamme uusia ja  terävöittämällä jo olemassa olevia henkilöstön kehittämisen ratkaisuitamme, joissa yhdistyvät toimintamme kolme kivijalkaa: tieto, konsultaatio ja teknologiat toisiaan tukevana kokonaisuutena.

Toivottavasti te teette samoin. Jätä yhteystietosi mikäli haluat kuulla lisää!

 

Yhteistyöterveisin,

Jani Listenmaa

Liiketoimintajohtaja, Innolink Research Oy

Kysy lisää

Jani Listenmaa


Email: jani.listenmaa@innolink.fi
Puh: +358 50 911 3866

Töitämme