"Brändäys"


Tulokset avainsanalla:

Sisältömarkkinoinnin hyödyntäminen brändäämisessä

Kirjoitin graduni sisältömarkkinoinnin hyödyntämisestä brändäämisessä, ja ajattelinkin nyt avata tutkimuksen tuloksia ja koko prosessin herättämiä ajatuksia.

Tarinankerronnan ja videoiden potentiaali markkinoinnissa

Tarinankerronnalla on suuri potentiaali markkinoinnissa, ja tarinat toimivat tehokkaasti etenkin brändien rakentamisessa.

Markkinoinnin supertähdet

On sanottu, että polarisoituvassa maailmassa vaikeinta tulee olemaan brändeillä, jotka asemoituvat neutraaliin keskisarjaan – niillä, jotka eivät pysty vakuuttamaan kuluttajia hinnalla tai muilla järkiperusteilla, mutteivät myöskään saa aikaan tunneperäistä uskollisuutta.