"Markkinatutkimus"


Tulokset avainsanalla:

Elinvoimatekijöistä vetovoimaa ja pitovoimaa

Alueen elinvoimaisuus vahvistaa sen vetovoimaa ja pitovoimaa – ja toisin päin. Tunnetko sinä alueesi elinvoiman, vetovoiman ja pitovoiman vaikuttavuustekijät ja niiden nykytilan ja miten tutkia niitä?

Tunnetko muuttuvan markkinasi?

Markkinatutkimukset tuovat apua myynnin ja markkinoinnin strategisiin linjauksiin. Pelkkä tutkimus ei yksin kuitenkaan riitä, vaan tieto tulee jalkauttaa tehokkaasti organisaation toimintaan.

Digital marketing in China - a tempting challenge!

How can you successfully target China with digital marketing? The cultural differences, language barrier and digital channels unknown to most western people make it an interesting challenge.