"Research"


Tulokset avainsanalla:

Kun perinteinen henkilöstötutkimus ei riitä

Henkilöstön kehittämisratkaisuna vuosittainen henkilöstötutkimus on säilyttänyt asemansa henkilöstön tuntojen tulkkina. Tämä ei kuitenkaan aina yksin riitä nopeasti ja jatkuvasti muutoksessa olevien organisaatioiden tiedolla johtamisen välineenä.

Elinvoimatekijöistä vetovoimaa ja pitovoimaa

Alueen elinvoimaisuus vahvistaa sen vetovoimaa ja pitovoimaa – ja toisin päin. Tunnetko sinä alueesi elinvoiman, vetovoiman ja pitovoiman vaikuttavuustekijät ja niiden nykytilan ja miten tutkia niitä?

Valinnanvapaus sote-uudistuksessa – uhka vai mahdollisuus?

Sote-uudistus nytkähti tänä keväänä pykälän eteenpäin hallituksen esityksellä. Mikä muuttuu yksilön, yhtiön, kunnan, maakuntien ja sote-henkilöstön näkökulmasta?

Ostokäyttäytymisen megatrendit

Kuluttajapuolen ohella myös B2B-myynti on digitalisoitumassa. Sanotaankin, että nykyään myyjät eivät löydä asiakkaitaan, vaan asiakkaat heidät.

Elinvoimajohtaminen on huomisen kunnan perustehtävä

Menestyviä kaupunkeja yhdistää se, että ne vetävät puoleensa taitavia työntekijöitä, ovat innovaation ja elinkeinoelämän keskuksia, ja kiinnostavat sijainteina globaaleja/alueellisia pääkonttoreita.