"Tarinankerronta"


Tulokset avainsanalla:

Tarinankerronnan ja videoiden potentiaali markkinoinnissa

Tarinankerronnalla on suuri potentiaali markkinoinnissa, ja tarinat toimivat tehokkaasti etenkin brändien rakentamisessa.

Markkinointia kaksoistodellisuudessa

Hyvät tarinat tuottavat lisäarvoa kuitenkin vain niin kauan kuin yhteinen usko luotuun tarinaverkostoon säilyy. Ilman huolenpitoa kuvitelmat luhistuvat ja muistijäljet katoavat mielistämme. Tuhannen taalan kysymys onkin, miten tehdä markkinointia, joka ruokkii mielikuvitusta, luo jännitteitä, mutta on samanaikaisesti uskottavaa ja vastuullista. 

Markkinoinnin supertähdet

On sanottu, että polarisoituvassa maailmassa vaikeinta tulee olemaan brändeillä, jotka asemoituvat neutraaliin keskisarjaan – niillä, jotka eivät pysty vakuuttamaan kuluttajia hinnalla tai muilla järkiperusteilla, mutteivät myöskään saa aikaan tunneperäistä uskollisuutta.