"Viestintä"


Tulokset avainsanalla:

Viestintä tekee strategian todeksi

Oli yrityksen strategia miten timanttinen tahansa, pitää se herättää eloon. Muuten kaunopuheet unohtuvat yrityksen johdon dokumentteihin, joiden tahtiin nyökytellään kerran vuodessa sisäisissä palavereissa.

Insightien jäljillä

Insight on selkeä, relevantti, kiinnostava ja kaupallisesti hyödynnettävä havainto, joka tuottaa uutta ymmärrystä. Insightit synnyttävät uusia merkityksiä, oivalluksia ja saavat näkemään asioita uudella tavalla. Insightit auttavat kehittämään tuotteita ja palveluita ja löytämään uusia kilpailutekijöitä muuttuvassa markkinassa.