Innolink Research

Innolink Research on Suomen suurin räätälöityjen, yrityksesi liiketoimintaa hyödyttävien tutkimuspalvelujen tarjoaja.

Anna tiedon johtaa

Tuotamme tietoa asiakkaidemme keskeisiin kohderyhmiin liittyen. Näitä ovat markkina ja myynti, asiakkaat ja henkilöstö. Lisäksi räätälöimme asiakkaidemme tarpeista kumpuavia erillistutkimuksia. Olemme vahvasti läsnä eri toimialoilla (mm. teollisuus, metsä, elintarvikkeet, ICT, kauppa ja vakuutusala), start-up-yrityksistä aina globaaleihin toimijoihin asti. Tutkimustietoa meiltä löytyy kerättynä yli 180 maasta, yhteensä yli 5000 tutkimuksen verran.

Toimimme asiakkaidemme strategisena kumppanina tiedolla johtamisessa ja olemme mukana jalkauttamassa tutkimustuloksia liiketoimintaan. Mittaristotyön avulla tiivistämme asiakkaidemme mission, arvot ja strategian yhdistelmämittareiksi helposti seurattavaan ja visuaaliseen muotoon. Tutkimustulokset ovat saatavilla ja jaettavissa InnolinkWeb®-portaalin kautta.

 

Markkinatutkimus

Markkinatutkimus tuo apua myynnin ja markkinoinnin strategisiin linjauksiin. Tutkimuksen avulla voidaan tarkastella, mikä saa asiakkaat ostamaan, mitkä ovat asiakkaiden tarpeet tai mikä on yrityksen positio tietyllä markkina-alueella.

 

Henkilöstötutkimus

Henkilöstötutkimuksen kohteina ovat yrityksen henkilöstö, sisäiset toiminnot tai esimiehet. Tutkimuksen avulla voidaan tarkastella esimerkiksi, kuinka tyytyväinen henkilöstö on, miten lisätä työn tuottavuutta tai miten henkilöstön osaaminen vastaa asiakastarpeita.

 

Asiakastutkimus

Asiakastutkimus mittaa organisaation suorituskykyä asiakasrajapinnassa ja antaa eväitä myynnin lisäämiseen. Tutkimuskohteina voivat olla yrityksen asiakkaat, kilpailijoiden asiakkaat, potentiaaliset asiakkaat, oman yrityksen tai brändin tunnettuus.

 

Myyntitutkimus

Myynnin kehittämisen tukena toimivissa tutkimuksissa tarkastellaan asiakkaiden ja markkinan lisäksi yrityksen myynnin prosesseja. Myyntitutkimus mittaa esimerkiksi toimittaja- ja alihankintaprosessin tai myynnin prosessin tehokkuutta tai markkinan myynti- ja uusasiakkuuspotentiaalia.

 

Erillistutkimus

Erillistutkimukset räätälöidään asiakkaan monimuotoisiin tarpeisiin. Erillistutkimuksiimme kuuluvat mm. alueiden vetovoimaisuutta mittaavat tutkimukset, trendien ennakointitutkimukset, hankearvioinnit sekä kuluttajille suunnatut tutkimukset (hinnoittelututkimus, tuote- ja konseptitestaus).

 

Konsultointi ja valmennus

Konsultointipalvelumme auttavat sinua hyödyntämään käytännössä tutkittua tietoa ja kehittämään toimintaasi. Valmennuksissa hyödynnämme analyyttistä osaamistamme: valmennamme esimerkiksi yrityksen myyntiä, jotta se pystyisi tehostamaan toimintaansa tutkimustulosten viitoittamalla tavalla.

Töitämme

Ajankohtaista

Keitä olemme

Tutustu Innolinkin tutkimuksen ammattilaisiin