HOASin brändi opiskelijoiden parissa

Innolink Research toteutti HOASin imago- ja bränditutkimuksen

Innolink Research vastasi Helsingin seudun opiskelija-asuntosäätiö (HOAS) loka–marraskuussa 2014 teettämän imago- ja bränditutkimuksen käytännön toteutuksesta. Tutkimuksen tarkoituksena oli kartoittaa opiskelija-asumisen ja Hoasin tunnettavuutta sekä imagoon ja asuntojen ja palveluiden kysyntään vaikuttavia tekijöitä. Paneelikyselynä toteutettuun tutkimukseen vastasi 656 päätoimista opiskelijaa, joista puolet oli pääkaupunkiseudulta ja puolet muualta Suomesta.

HOAS ylivoimaisesti tunnetuin opiskelija-asuntoja tarjoava asuntosäätiö tai -yhtiö ympäri Suomen

HOAS oli ylivoimaisesti tunnetuin opiskelija-asuntoja tarjoava asuntosäätiö tai -yhtiö, jonka vastaajat osasivat nimetä: noin puolet vastaajista nimesi HOASin. Seuraavaksi eniten mainintoja saaneen TOASin nimesi 15 prosenttia vastaajista. Vajaa kolmannes vastaajista ei osannut nimetä yhtään asuntosäätiötä tai -yhtiötä. Myös muualla kuin pääkaupunkiseudulla opiskelevien vastaajien keskuudessa HOAS mainittiin useimmin.

Kolme neljästä vastaajasta kertoi tuntevansa Hoasin vähintään nimeltä ja 18 prosenttia on asunut tai asuu parhaillaan Hoasin opiskelija-asunnossa. Pääkaupunkiseudulla opiskelevista vastaajista 89 prosenttia tuntee Hoasin vähintään nimeltä.

Mielikuvat opiskelija-asumisesta pääosin positiivisia

Opiskelija-asumista pidettiin yleisesti vastaajien keskuudessa ennen kaikkea edullisena asumismuotona. Myös asuntojen sijainti lähellä oppilaitoksia sekä yhteisöllisyys mainittiin usein opiskelija-asumisen hyvinä puolina. Negatiiviset mielikuvat opiskelija-asumisesta liittyivät useimmiten asuntojen kuntoon sekä asumisen rauhattomuuteen. HOASiin liittyvistä mielikuvista voimakkaimmin nousivat esille edullisuus ja luotettavuus. Edullisuus nousi sijainnin ohella HOASin erottuvuustekijäksi myös toimijan ominaisuuksien arvioinneissa.

HOASin toimintaa ohjaavista arvoista vastaajia puhuttelivat eniten turvallisuus ja oikeudenmukaisuus. Myös vastuullisuus ja yksilön huomioon ottaminen valittiin usein, mutta avoimuus kuului tärkeimpien tekijöiden joukkoon vain vajaan viidenneksen vastaajista mielestä. Arvoihin liittyvistä tekijöistä HOASin tulisi jatkossa panostaa vastaajien mielestä eniten yksilöin huomioonottamiseen sekä oikeudenmukaisuuteen.

Asunnon halutaan olevan lähellä palveluita ja oppilaitoksia

Valtaosa vastaajista on valmiita kulkemaan kotoaan oppilaitokseen 15–45 minuutin matkan. Yhteensä 96 prosenttia vastaajista haluaa käyttää alle tunnin ja kaksi kolmesta vastaajasta alle puoli tuntia matkaansa oppilaitokseen.  Pääkaupunkiseudulla ollaan muuta Suomea useammin valmiita kulkemaan 30–45 minuutin pituista matkaa.

Vastaajat arvioivat parhaan hinta-laatusuhteen löytyvän annettujen vaihtoehtojen joukosta vyöhykkeeltä, jonka keskivuokra on 400–600 euroa ja joka kulkee Otaniemen, Kumpulan ja Arabian kampusalueiden tasolla, kun mitataan etäisyyttä Helsingin ydinkeskustaan. Ne vastaajat, jotka haluavat asua lähempänä oppilaitostaan olivat luonnollisesti myös valmiimpia maksamaan sijainnista.

Kyselyssä kartoitettiin kiinnostusta myös yhdessä yhteistyökumppaneiden kanssa suunniteltuihin palvelupaketteihin opiskelija-asunnossa asuville. Vastaajat arvioivat, että jos he olisivat HOASin asukkaita, heitä kiinnostaisi esitellyistä palvelupaketeista eniten siivouspaketti (kodinhoitosetti asukkaille), lisäkomero sekä huonekalupaketti.