Palveluiden kysyntä selville kyselytutkimuksella

 


kuva: Heinola-Kouvola vesiväylän kannatusyhdistys ry

Innolink Research toteutti Kouvola Innovation Oy:lle tutkimuksen, jossa kartoitettiin Pohjois-Kymenlaakson vesistöt keskiseen Suomeen yhdistävän Kimolan kanavahankkeen tunnettuutta, houkuttelevuutta ja kehityspotentiaalia. Käynnissä on hanke, jonka myötä veneliikenne pääsee tulevaisuudessa kanavan läpi.

Tutkimustulokset kertovat muun muassa palvelut, joita veneilijät kaipaavat alueelle. Kouvola Innovation uskoo, että tutkimus palvelee niitä yrittäjiä, jotka suunnittelevat uutta toimintaa Kimolan kanavan ympärille.

Tutustu tarkempaan case-kuvaukseen.