Accountor selvitti asiakkaiden ja henkilöstön tyytyväisyyttä

Pretax Accountor Group on Pohjois-Euroopan suurin talouden- ja henkilöstöohjauksen palveluiden tarjoaja. Kun yritys halusi selvittää laajan asiakaskuntansa sekä oman henkilöstönsä tyytyväisyyttä, tutkimuskumppaniksi valikoitui Innolink Research.

– Asiakastyytyväisyystutkimuksessa eri osatekijöitä on painotettu yhtiömme kehitystarpeiden ja asiakassegmenttien mukaisesti. Saamme asiakaskohtaista palautetta ja Innolink ohjaa mahdolliset yhteydenottopyynnöt suoraan omille yhteyshenkilöillemme. Asiakkaidemme palaute on yhdistettävissä siihen työntekijään, joka kyseistä asiakasta palvelee, kertoo Outi Lähteenmäki-Lindman Pretax Oy:stä.

Tutkimusdata palvelee Pretaxia myös tulevaisuudessa

Innolinkin tarjoama tietokanta tuo helpotusta kerätyn tiedon käsittelyyn ja jatkokäyttöön Pretax Oy:ssä. Pretaxilla on noin 100 käyttäjää, joilla on pääsy reaaliaikaiseen asiakaspalautejärjestelmään. Lähteenmäki-Lindmanin mukaan Innolinkin tarjoaman tietokannan käytettävyys on lisännyt esimiesten halua käydä asiakastyytyväisyyden kehittymistä läpi aikaisempaa tarkemmin.

Lähteenmäki-Lindman kertoo, että asiakastyytyväisyyden tärkeys on korostunut Pretax Oy:ssä entisestään, kun uusin tieto on käytettävissä asiakaspalvelurajapinnassa. Nyt myös yrityksen ylin johto saa helpommin tietoa asiakastyytyväisyyden kehittymisestä ja reagointinopeus asiakkaiden suuntaan on parantunut.

– Innolinkin edustaja käy säännöllisesti purkamassa tutkimustuloksia johtoryhmällemme. Saamme tutkimustietona myös benchmark-arvoja sekä näkemyksiä asioiden kehittämisestä. Näiden lisäksi liiketoimintamme kannalta tärkeää on oman henkilöstömme työhyvinvoinnin seuranta, jossa myös käytämme Innolinkiä. Tutkimustuloksista teemme tarvittavia toimenpiteitä ja pystymme varmistamaan menestyksekkään liiketoiminnan jatkumisen.