Teurastamon tunnettuus nousuun tutkimuksella

Innolink Research vastasi Helsingin Tukkutorin toukokuussa 2014 teettämästä Teurastamon kehittämistutkimuksesta. Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää Teurastamon tunnettuutta ja kartoittaa vastaajien mielikuvia Teurastamosta sekä kiinnostusta eri palveluita ja tapahtumia kohtaan. Tutkimus toteutettiin kahdessa osassa: postikorttikyselynä lähialueen asukkaille sekä tablet-kyselynä Teurastamon asiakkaille. Kyselyyn vastasi yhteensä 244 henkilöä ja postikorttikyselyn vastusprosentti oli 12.

Teurastamo on Helsingissä Kalasataman kupeessa uutta kaupunki- ja ruokakulttuuria kuhiseva entinen teurastuslaitos vuodelta 1933, joka avattiin kaupunkilaisten ja yrittäjätoiminnan käyttöön syksyllä 2012. Tällä hetkellä Teurastamolla harjoittaa liiketoimintaa eri toimijoita paikallisradiosta pastatehtaaseen, tislaamosta tapahtumajärjestäjiin ja koulusta kahvipaahtimoon, jotka yhdessä muodostavat Teurastamon, johon kuuluu myös kaupunkilaisten vapaassa käytössä oleva oma olohuone ja takapiha.

98 prosenttia vastaajista suosittelisi Teurastamoa

Kaksi kolmesta kyselyyn vastanneesta oli käynyt Teurastamolla ja yhteensä 96 prosenttia tiesi sen vähintään nimeltä. Teurastamolla käyneistä enemmistö oli käynyt siellä tapahtuman vuoksi (65 %) tai syömässä (59 %).

Teurastamon alueen parhaina puolina pidettiin muun muassa tapahtumia, alueen tunnelmaa ja miljöötä, lähiruokatarjontaa sekä grillausmahdollisuutta. Vastaajat kuvasivat Teurastamoa ja sen aluetta adjektiivein kiinnostava, urbaani, trendikäs, rento, teollinen, monipuolinen, erilainen ja viihtyisä.

Jopa 98 prosenttia kaikista vastaajista voisi suositella Teurastamoa ystävilleen ja 41 prosenttia vastaajista on jo suositellut sitä. Iso osa (53%) Teurastamoa jo suositelleista oli Teurastamon asiakkaita, mutta myös potentiaalisten asiakkaiden suositteluarviot olivat hyviä.

Ravintolapalvelut keskeisiä alueella

Vastaajille kiinnostavimpia palveluita olivat kattavat ravintolapalvelut, kahvilapalvelut sekä erityyppiset toritapahtumat. Suhteessa kiinnostukseen lihakaupan ja jäätelötehtaan tuotteiden sekä luomu- ja lähiruokatuotteiden saatavuus arvioitiin parhaaksi.

Vaikka myös ravintolapalveluiden saatavuus arvioitiin hyväksi, vastaajat toivoivat, että sekä ravintola että kahvilapalveluita alueelle olisi vielä nykyistä enemmän. Lisäksi alueelle toivottiin monipuolisia tapahtumia, kuten musiikki- ja ruokatapahtumia, koko perheen tapahtumia, maisteluita, markkinoita ja ulkoilmaelokuvia.

Tunnettuudessa vielä parannettavaa

Itse aluetta vastaajat kuvasivat adjektiivein kuten mielenkiintoinen, merkittävä alueen elävöittäjä ja erottuva. Huonoimmat arviot Teurastamo sai tunnettuuden osalta. Heikko tunnettuus nousi esille myös useissa avoimissa palautteissa, niin koko Teurastamon kuin yksittäisten yritystenkin osalta. Vastaajat toivoivat enemmän opasteita alueelle sekä erityisesti ravintoloiden osalta laajempia aukioloaikoja.

Tutkimuksen perusteella Teurastamon alueella on runsaasti potentiaalia. Oikeanlaisten mielikuvien rakentamisessa on jo onnistuttu ja tältä pohjalta jatketaan tunnettuuden sekä tapahtuma- ja palvelutarjonnan kehittämisen parissa.