Luontomatkailun kehitys Suomessa

Visit Finland valitsi Innolink Researchin toimintasuunnitelman arviointitutkimuksen toteuttajaksi

Visit Finland ja Outdoors Finland -hanke teettivät kesäkuussa 2014 tulevan toimintasuunnitelman arviointitutkimuksen koskien luonto-, liikunta- ja aktiivimatkailun kehittämistä vuosina 2015–2020. Tutkimuksen käytännön toteutuksesta vastasi Innolink Research.

Sähköpostikyselynä toteutettuun tutkimukseen vastasi yhteensä 93 maakunnallisiin tilaisuuksiin osallistunutta henkilöä ja tutkimuksen vastausprosentti oli 44. Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää vastaajien mielipiteitä tilaisuudessa esitellystä Outdoors Finland -toimintasuunnitelmasta.

Luonto ja monikanavaisuus avainasemassa

Toimintasuunnitelman osa-alueista vastaajat pitivät kaikkein tärkeimpänä kohteiden ja reitistöjen suunnitelmallista kehittämistä. Kaiken kaikkiaan luonto osa-alueena nähtiin tärkeimpänä toimintasuunnitelmassa. Vastaajat kokivat luonnon myös erittäin tärkeäksi omalle alueelleen ja erityisesti metsähallituksen sekä kuntien ja kaupunkien ja yritysten vastaajat arvottivat kaikki osa-alueen tekijät korkealle.

Muita vastaajille tärkeitä tekijöitä olivat monikanavaisuuden osa-alueesta kuluttajille suunnatut kanavat, monikanavainen viestintä kokonaisuutena sekä alueiden käytettävissä oleva luontokohde- ja reitistötietokanta. Alueellisen monikanavaisen viestinnän neuvonta ja portaaliin tuleva kehittäjien tietopankki eivät olleet vastaajille yhtä tärkeitä. Toimialoittain tarkasteltuna monikanavainen viestintä on yrityksille vähemmän tärkeää kuin muille vastaajaryhmille. Metsähallituksen ja kuntien tai kaupunkien vastaajat sen sijaan arvottivat myös monikanavaisen viestinnän muita vastaajaryhmiä korkeammalle.

Outdoors Finland -kehittämisohjelma sai kiitosta

Vastaajat pitivät esitetyn kaltaista valtakunnallista kehitysohjelmaa keskimäärin hyvin onnistuneena. Yhteensä yli 80 prosenttia antoi sille arvosanaksi 4 tai 5 asteikolla 1–5, jossa 1 oli ei lainkaan onnistunut ja 5 erittäin onnistunut. Vastausten keskiarvoksi muodostui 4,4. Yli 85 prosenttia vastaajista oli kiinnostunut olemaan tulevaisuudessa mukana Outdoors Finland -kehittämisohjelmissa, mikäli ne toteutuvat. Erityisen kiinnostuneita kehittämisohjelmissa mukana olosta olivat elinkeino- tai kehittämisyhtiöt ja kunnat sekä kaupungit.